Baranyai B. István

EGY
KISEBBSÉGI KISMAGYAR KISÉLETMŰ

Bosnyák István munkássága
a kritika és bibliográfia tükrében
1954–2004

Baranyai B. István

ELLENVERSEK
1954–2004

Baranyai B. István

VALLANI MINDENT?
Konfessziók és interjúkga
1961–2001

Baranyai B. István

POLÉMIÁK, HIÁBAVALÓ
POLÉMIÁK

Vitairatok
1962–1999

Baranyai B. István

LEVELEK A PANNON ASZFALTRÓL
Esszék, kommentárok, publicisztikák
1978

Baranyai B. István

DÉLVIDÉKI MAGYAR
MŰVELŐDÉSI KRÓNIKA

Kiadatlan írások 1961-2001

Baranyai B. István

SOKÁGÚ SÍP
Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák
a magyar irodalom tárgyköréből

Baranyai B. István

EMBER A FORRADALOMBAN,
EMBER A SORON KÍVÜL

Vázlatok egy portréhoz II

Baranyai B. István

VÁZLATOK EGY PORTRÉHOZ
Sinkó-Variációk '63-73