IV.
Életműsorozatának kötetszerkezete

I. bibliográfia és kritikai recepció

EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR KISÉLETMŰ KRITIKÁBAN ÉS BIBLIOGRÁFIÁBAN ELBESZÉLVE (2006)

II. önéletrajzi műfajok

konfesszió és interjú

VALLANI MINDENT? Konfessziók és interjúk 1960–2000.
Tart.: I. Konfessziók. Bibl. 90. Vallomás a vallomásról – 512. A verhetetlen tizenegyek – 437. Félresikerült jubileumi dolgozat – 91. Áttételes konfesszió-féle a kiszolgáltatottságról – 11. Nyílt levél Gál Jánoshoz – 88. Vallomás Áronnak – 59. Nyílt levél barátomnak – 69. Vallomás az ideálokról – 164. Vallomás-féle a politikai forradalmiságról – 656. Magánjubileumi rekapituláció. II. Interjúk. 3. „A kíváncsiság vezérelt... hogyan alakult ki ez a mai Vajdaság...” – 8. „...el akartam ide jönni a magyar katedrára...” – 70–71. Az induló Új Symposionról – 106. Kultúránk szerves részévé kell tenni a sinkói életművet – 131. A Laskói esték megjelenése alkalmából – 148. Villáminterjú egy készülő Sinkó-monográfiáról – 183. Van-e irodalompolitikánk? – 216. Egyenes gerinccel járni – 249. A Magyar Tanszék problémáiról – 286. Egy közíró a huszadik században – 316. A Magyar Képes Újság negyedszázadáról – 328. Ethoszkereső ellenversek – 335, 337, 340, 343, 390–392. Szemben a bíróval – Nehéz honfoglalás – 412. Sinkó Ervin a horvát irodalomban – 445. Vékás-interjú – 450. Alkotótevékenység ki nem parcellázott szellemiséggel – 470. „Szóakcióban” – 550. Kisebbségmegtartó feladatkörben a JMMT – 559. Anyanyelvünk védelmében a JMMT – 561. Független, demokratikus magyar értelmiségi szervezet Jugoszláviában – 592. A szellemi zsákutcából Kelet–Közép–Európa felé a JMMT-vel – 595. A készülő kisebbségi törvény pozitív szándékú – 606. Mintha csak profi kiadó lenne a Kiskönyvtár – 609. Érdekegyeztetés kizárólagosságok nélkül az Illyés Alapítványban – 611. Miért szorulunk „behozatali” oktatási tervezetre? – 612. A kisebbségi önkormányzatok polgárjogot nyertek világszerte – 640. A vajdasági magyar szellemi és tárgyi műemlékek védelmének rendszerbeli fogyatékosságai – 657. Egy ellenzéki nemzedék ellenzéki közírója – 1454. Gobby Fehér Gyula TV-interjúja

vitairatok

POLÉMIÁK, HIÁBAVALÓ POLÉMIÁK. Vitairatok 1960–2000.
Tart.: 1. Politika, kisebbségpolitika. Bibl. 125. Nyílt levél Umberto Cerronihoz – 141. Otthonunk: Kelet-Európa... [A címzett: E. Fehér Pál] – 171. Metamorfózis vagy politikai kaméleonizmus? [Sztáncsics András] – 122. Botfülűség vagy céhszellem? [Szűcs Imre] – 613. Parádétörvény? [Petar Lastić és Székely László] – 134. Kultúrszövetséget, de nem „kisebbségit” [Sztáncsics András és Uzon Miklós] – 222. Népszaporulat és humán értelmiség [Mirnics Károly] – 587. A magyar nyelvű műsoridő megkurtítása ellen [A Zombori Rádió igazgatóbizottsága és a Községi Képviselő-testület elnöke] – 607. „A magyar autonómia ködösítése” [Mirnics Károly]. 2. Művelődés-, művészet- és irodalompolitika. 37. Quo vadis, jugoszláv művészet? [J. B. Tito művészetpolitikai beszédéről] – 163. A ponyvairodalomról, némi balkánisággal [Momčilo Popović, a Politika újságírója] – 197. Köztársasági elnök a szocialista profi-foci szolgálatában? [Árok Ferenc] – 202. „Privilegizáltak” és éhségsztrájk [Miroslav Antić író] – 19. Könyvhónapi kultúrhír [Csépe Imre] – 130. Baranya kulturális élete [Csőri József] – 100. Kiskorú közönség, vagy a közönség kiskorúsítása? [Szimin Bosán Magda, az Újvidéki Rádió kultúr- és szórakoztató műsorainak főszerk.] – Megkésett válasz egy megkésett válaszra [Szabadka Sándornak, az Újvidéki Rádió programbizottsága elnökének. Közöletlen, visszautasított gépir.] – 138. Diplomáciai „etika” és értelmiségi etika [A Forum Kiadótanácsa] – 139. Nyílt levél Gál Lászlónak – 191. Glossza, vagy az is bolond, aki poétává lesz Neoblitvában [Baranya oktatás- és művelődéspolitikai instanciái] – 272. Nyílt levél Utasi Csabához – 594. „Színházmentésről” [Rehák László] – 479. Ahh, az az „irodalmi valóság”! [A Dolgozók szerk.]. 3. Szakkérdések, melyek nem csak azok. 34. Néhány felelet a quasi-esztétának [Bálint István] – 56, 58. Az „idealista” Sinkó Ervin… [Bálint István] – 162. Erősödik a finciánus esztéták tábora [Veljko Kovačević író, vezérezredes, a Szövetségi Tanács tagja] – 275. Csakugyan, hova is tartozik Sinkó Ervin? [Bori Imre] – 35. Az írott szó tisztelete [A Forum Nyomda lektori-korrektori szakszolgálata] – 204. Kolozsiéknál semmi új a nap alatt [Kolozsi Tibor és a 7 Nap szerk.] – 220. Meddig ér – a számonkérésünk? [Jung Károly] – 263. Miről is vitatkozzunk? [Dévári Zoltán] – 276. Nem Napló kontra Kalangya… [Dévavári Zoltán] – 287, 301. Egy körkérdés anatómiai vázlata [Fekete Elvira]. 4. Sinkológia, hungarológia, sympológia. 523. Nyílt levél a Pokolba [Vajdaság magyar kiadópolitikai instanciái] – 542, 545, 546. A „hungarológus-affér” anatómiája [A Hung. Kut. Int. Kutatórészlege, 7 Nap, etc.] – 642. Hibás/hibbant nyílt levél Piszár Ágneshez, akit eltanácsolt az Egyetem fura Kara [Az újvidéki BTK Kari Tanácsa] – 565. Palackposta még meg sem született symposionista barátomnak [Csorba Béla] – 698. Öt bővített mondat egy „nemzetidegen” nemzedékről [Dudás Károly]. 5. Pro domo. 165, 167. „Az Ifjúsági Tribün sem lehet mindenki tribünje”! [Tomislav Ketig író, kultúrpolitikus és a Dolgozók szerk.] – 628, 630, 631. Pártelnöki ünneprontás [Papp Ferenc] – 649, 651. Monopólium, avagy egy lemondás indoklása [Gerold László].

naplójegyzetek

ÚJVIDÉKI ESTÉK [Autográf naplójegyzetek 1961. aug. 14. – 1965. febr. 8. – Publ. részl.: Bibl. 15, 16, 18.]

LASKÓI ESTÉK. Tett helyett napló [1965. febr. 8–10. – 1965. szept. 9. – Vö. Bibl. 725. Változatlan újkraközl. a könyv I, III. és IV. fej. nélkül].

BELGRÁDI ESTÉK [Autográf naplójegyz., 1965. szept. 26. – 1966. júl. 22.]

ÚJVIDÉKI ESTÉK, DA CAPO I–II. köt. [Autográf naplójegyz., 1967–1977. I. köt.: 1967. febr. 14. – 1972. jan. 16. – II. köt.: 1972. dec. 5. – 1977. okt. 8. Publ. részl.: Bibl. 709.]

levelezés

ÍRÓI LEVELEK, IRODALMI LEVELEK I–V. köt. [1959–2004]

„KÉSZ SZERELMESREGÉNY” [Félkész levélregény]

III. antibelletrisztika

ellenlíra

ELLENVERSEK (1959–2004)
Tart.: I. „Zsengék”, „zsengetöredékek”, „töredékzsengék” (1959– 1962). Bibl. 2. Leverten – 4. Alkalmi vers a kedveshez – 5. Panaszos vallomás-töredék – 6. Napló-töredék. – Autográfok: Elemzés – Szobám, ha itt vagy – Szobám, ha elmész – Nesze! – Apám, ma este – Panevljei éj – Nélküled – Adria – Njegoš sírjánál – Egy lomha délután – Számadás tizenkilencedik születésnapomra – Máriám, segíts! – Titkok kulcsa – A szavakhoz – Féltés – Rege. II. 730. ELLENVERSEK, ETHOSZOK (1975–1977) [Változatlan teljes újraközl.]. III. Ethoszok és toposzok (1977–1980). Mi történik vele [vö. in Bibl. 349.] – 446. és 656. Jubileumi bökvers egy megboldogult nemzedékre – Ellenversek életre és irodalomra [Gépir. cikl., sugározva az Újvidéki Rádióban]: Bácskai falvédő, korrigálva – Optimizmus – Végrendelet, szerelmetes asszony módjára – Dialektikus konzekvencia – Levél barátomnak, városunk túlsó szélére – Szillogizmus – A szerelmesvers strukturálása – Ars moralia – Olvasatok, avagy önkritikus variációk egyazon témára 1–4. – Egyéb gépir. és autográfok: Egy machiavellistára – Önkritikus rigmusok, nemzedéki használatra [vö. Bibl. 656]. – Óvodás a TV előtt – Találós kérdés – Családi üröm – Egy „irodalmi felszólalásra” – Születésnapi summa [vö. Bibl. 656]. – Egyéb autográfok: Egy irodalmi vitára – A rehabilitált II. – Időszerű történelmi dráma, egymondatos újsághírben elbeszélve – Nosztalgia – Alliterációk – „Nem tudják, de teszik...” – Feszül körülöttünk – Súlyos pártvétség – Nem ír naplót – Aggodalom ‘80 – „Ohne Angst leben!” – Nemzetiségi kérdés [vö. Bibl. 656.] – Gyilkos járt... – Nemzeti létállapot anno Domini 1980 – IV. Hadarócsép a nulláslisztbe (1981): Vidám kis újévi ellen-ESZ-ZÉ-skandallum a VILÁGPOR béke-poraira. 1. mottónyi ciheLLődés 2. formakeresés, avagy RÉSütés a TUDOMÁNYOS DOLGOZAT csolnakjába 3. ahh, szabadság, te költői, te drága, mekkora is szabadságod életbeni ára? 4. hadarócsép-beütések a nulláslisztbe 5. exodus, avagy formaTEMETŐ rekapitulálás [Prózavers-betétek in: Vi-lág-po-ros-a-ka-la-pom... Bibl. 423.]. V. Bibl. 739. KIS ÉJI ADY-BREVIÁRIUM Anno Domini 1989 [Változatlan teljes kiad., utószó nélk.] – VI. Az utolsó dereglyék (1993–). Búcsú „szegény, csodás, véres Élethajótól” (Sajnálom szegény fiukat) – Változatok egy kampány-szlogenre – Első vagy utolsó zuglói elégia – Bibl. 661/a. Búcsú a végektől?

hang-, szín- és tévéjáték

A DISSZIDENS. Sinkó Ervin életútja hang-, szín- és tévéjátékban elbeszélve [Vö. Bibl. 741., bőv. kiad.: Prológus (a Végenincs honfoglaláshoz 1980-ból), avagy palackposta boldogtalan megtalálóknak: rendezőnek, dramaturgnak, színésznek, nézőnek és kritikusnak. Gépir. 1–40. old.]

IV. történelmi és politikai publicisztika

XX. SZÁZAD, Ó! Pokolbéli tudósítások a Jelmezes és Jelmeztelen Gonoszság XX. századi birodalmából [Vö. Bibl. 746., változatlan kiad.]

KIS MAGYAR BALKÁNI KRÓNIKA 1962–1997. Publicisztikai írások Vö. Bibl. 744. Változatlan kiad., egy kötetben]

V. irodalmi értekező próza

„parttalan” esszék, kommentárok

MŰ ÉS MAGATARTÁS. Esszék, kommentárok [Vö. Bibl. 736. Változatlan kiad.]

LEVELEK A PANNON ASZFALTRÓL. Esszék, kommentárok, publicisztikák [Az eredeti teljes magyar vált.]
Tart.: Első levél – I. A „bázis”, a „bázis”... – II. A távolibb távlat – III. A „légkör”, ah, az a „légkör”! – IV. Intézmények és intézkedések – V. Igények, értékek, kritériumok – VI. Élő hagyomány – VII. A fiatalok, a fiatalok! – Utolsó levél – Jegyzet

magyar irodalom – délvidéki magyar irodalom, kultúra és népköltészet

SOKÁGÚ SÍP. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből
Tart.: I. „EMLÉKEZZENK RÉGIEKREL...” – Bibl. 704. „Emlékezzünk történtekrűl...” – 705. A honfoglalás apológiája három középkori történeti művünkben – 211. Kortársunk, Janus Pannonius – 723. A vox Dei és vox humana konfliktusa Rákóczi Confessiójában – 589. Arany Jánosról Szabadkán, anno Domini 1992 – Fiatal életek indulója, fiataloknak [Gépir., 1980. – Vö. Bibl. 1030]. – II. POLEMIKUS KÉRDÉSEK SZÁZADUNK IRODALMÁRÓL ÉS TÖRTÉNELMÉRŐL – 582. Korszerűtlen márciusi reflexiók az 1918/19-es magyar forradalmakról – 1991-ben – 375–377. Károlyi Mihály és a jugoszláviai magyar irodalom – 510. „Október eszméjének első autentikus küldötte”, Kun Béla – 396. Irodalom és forradalom, forradalom és alkotó értelmiség a nemzetközi Tanácsköztársaság-értekezleten – 255. Polemikus kérdések az avantgardról és kutatásáról – 658. Teleki Pál történelmi drámája, három lehetséges változatban – III. MŰVEK, KÖNYVEK, OPUSOK SOKÁGÚ SÍPJA – 41. Illyés Gyula: Doleo ergo sum – 302. Antal Gábor: Fodor József - 544. Lengyel József: Szembesítés – 481. Lányi Sarolta: Próbatétel – 48. Szabolcsi Miklós: Költészet és korszerűség – 311. A Kázmér Ernő-sztereotípiák forrásánál – 284. Genius – Új Genius – 285. Gaál Gábor: Levelek 1921–1945 – 318. Szerkesztette Gaál Gábor 1929–1940. – 305. Balogh Edgár: Tanulmány a régi Korunkról – 103. Monoszlóy Dezső: Aranykor – 342. Méliusz József: Kávéház nélkül – 718. Boschan Sándor: Örök álmok – 268. Debreczeni József: Hideg krematórium – 282. Löbl Árpád: Bolyongások és megismerések – 485. Fehér Ferenc: Egyazon ég alatt – 491. Kalapis Zoltán: Vándorok és letelepedők – 7. Huszár Zoltán: Vakmeleg – 10. Deák Ferenc: Rekviem – 74. Burány Nándor: Magunk próbaköve – 469. Fehér Ferenc: Régi hidasok – 575. Ladik Katalin: Láttam kutyákat – 554. Csörgits József: Érik a tök? ... – 413. Végel László: Az a sziget, ah, az a sziget – 417. Csorba Béla: Stratégia – 319. Tolnai Ottó, Burány Nándor és Szűcs Imre pályadíjas novellái – 421. Bognár Antal, Holti Mária és Kovács Lukács díjazott novellái – 540. Kontra Ferenc és Apró István pályadíjas regényei – 474–475, 258–260, 280. Három folyóiratunkról [Az Új Symposion indulásáról. A régi Híd autochton jellegéről. A Létünkről] – 283, 406, 424, 473. Költészeti antológiánkról és évkönyv-sorozatunkról [Versek éve 1975. A HMSZ Évkönyvei] – IV. TISZTELETKÖR A MESTEREKNEK – 436. Baranyai Júlia – 60, 233, 653. Becskereki Szabó György – 98, 212, 324, 451, 633, 639. Sinkó Ervin – 536. Bori Imre

DÉLVIDÉKI MAGYAR MŰVELŐDÉSI KRÓNIKA. Publicisztikai írások 1962–2002.
Tart.: I. EGYSZEMÉLYES ÍRÓI MŰHELY. – 1. Művelődéspolitikai glosszák: 78. A bürokratává lett kultúrforradalmár tragédiája – 80. Kommercializált Köztársaság-nap – 79. Egy örvendetes országos rekord – 33. Ahogy én szeretlek... – 277. Úttörő kezdeményezés: Irodalmi és Kísérleti Színpad – 290. A szakbarbárság ellen: a Magyar Tanszék diákszakköre – 596. Önbecsülés és önértéktisztelet – 588. Sírva vigadunk, vigadva sírunk – 2. Irodalompolitikai glosszák: 46. Forgácsok a Symposion-vitából – 63. Eppur si muove – 64. Bevezető helyett – 77. Néhány szó a „szellemi apagyilkosságról” – 20. Kritika és kegyelet – 67. A kezdeményezés dicsérete – 215. A múltat vagy a jelent féltjük-e a szatírától? – 320. Irodalomközpontúságunk méretei – 321. Egy könyvsorozat ügyében – 438. A folyóiratok, az avantgarde és az irodalmak kölcsönössége – 496. A Vajdasági Íróegyesület közgyűlése kapcsán – 525. Az irodalmi jugoszláviaiságról – 700. Az irodalompolitikai tolerancia emlékezetes példája: Életjel és Új Symposion – 617. Koszorú és kegyelet a Csépe-napokon – 619. Milyen Szenteleky-napokat akarunk? – 719. Természetszerű kriticizmus: az Újvidéki Televízió harmincöt éve – II. HUNGAROLÓGIAI MŰHELY. – 1. A hungarológia nemzetközi tudomány: 590. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – 580–581. A hungarológia ma már nemzetközi tudomány – 632. A negyedik Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. – 2. Hungarológia és komparatisztika: 448. Nyelvi kölcsönösségen alapuló nyelvápolás – 452. A Szarvas Gábor-konferencia elé – 453. A kontrasztív nyelvészet intézeti értekezlete elé – 447. „Miroslav Krleža: Hungarica” – 467. Todor Manojlović, Veljko Petrović és a magyar irodalom – 3. Időálló hungarológia: 676. Új könyvsorozatunk, az Értekezések, monográfiák elé – 678. Egy bibliográfiai kissorozatunk elé – 677, 679. A Délszláv – magyar irodalmi kapcsolatok I–II. kötetéről – 682, 686, 702. A Jugoszláviai magyar népköltészet I–III. kötete elé – Népköltészeti tanulmány-trilógiánkról [Gépir.] – 4. Hungarológiai krónika: 433, 439–442, 455–457, 542, 545–546. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete életéből 1981 –1989. – III. TÁRSASÁGI MŰHELY. – 1. Programok, tervek, gondok: 696. Beköszöntő helyett – Indítvány az Alkotók Gyűlése megreformálására, átminősülésére – A Jugoszláviai Magyar Írástudók/Alkotók Fóruma tevékenységének alapelvei – Kisebbségmegtartó feladatkörben a JMMT – Fél kézzel a magasban, féllel meg a mélyben szántani – Déli Magyar Művelődési Társaság? – Hogyan tovább a Társasággal? – 556. Mit tennék, ha...? – 570–571. Újévi tervek, gondok, remények – 567. Milyen társasági tribünt akarunk? – 600. A JMMT lehetséges szerepe írás- és beszédkultúránk ápolásában – 710. Önmagunk nyomában: elődök nyomában – Öt év múltán – Vissza- és előrepillantás. – 2. Társasági szóakciók: 697. Egy újabb 1945 küszöbén? – Művelődési amatörizmusunk problémáiról – Bevezető a helytörténet-írásunkról szóló társasági tanácskozáson – A JMMT hungarológiai és komparatisztikai tevékenységéről – A vajdasági magyar írók önszerveződésének hiányáról – Bevezető az „Értelmiségi kivándorlásunk, háborús peregrinációnk” problémakörébe – Egy tribün-ciklus végén – 626, 717. Honfoglalásainkról a JMMT millenniumi ünnepségén – 629. Köszöntő a JMMT néprajzi tanácskozásán – 625, 706. Társasági értekezlet a vajdasági magyar iskolahálózat tervezeteiről – 650, 716. Társasági tanácskozás Majtényi Mihály centenáriumán – 711. Bevezető „Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai Vajdaság területén” c. nemzetközi konferencián – 712. Megnyitó „A nemzetiségi jogok törvényes rendezésének hagyománya és gyakorlata a Monarchiától napjainkig” c. nemzetközi JMMT-tanácskozáson – 3. Glosszák a Kiskönyvtárról: 598. Az elnémulás ellen – 635. Dávid és Góliát viadala – 661. Kedvező változások előjelei?

BECSKEREKI SZABÓ GYÖRGY. Élet, mű, életmű-bibliográfia 1920–1963. [Bibl. 742. Második, bőv. kiad.]
Tartalombőv. ad VII. fej.: 3. B. Szabó György rajz- és szövegrajz-bibliográfiája 1937–1963 – 4. B. Szabó György közéleti- és alkotótevékenységének bibliográfiája 1943–1963.

DÉLVIDÉKI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZETI KALAUZ. Tanulmányok, cikkek, kritikák. Kutatástörténeti bibliográfia 1945–2000. [Vö. Bibl. 737. Második, bőv. kiad.]
Tartalombőv.: ad. II. fej.: A délvidéki magyar népköltészet kutatásának válogatott bibliográfiája 1985–2000. – III. NÉPKÖLTÉSZET– ISKOLÁNAK: Bibl. 471. A folklór irodalom tanítása a vajdasági általános iskolákban – 614. A népköltészet a gyermekeink életében – ma – 549. A délvidéki magyar népköltészet továbbélésének „parttalan” formáiról – Népköltészetünk újabb tanulmányantológiái és forráskiadásai [682, 686, 702. ~~ szerk.: Jugoszláviai magyar népköltészet I–III. – 465. Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék I–II. – 472. Burány Béla: Szomjas a vakló – 476. Zabosné Geleta Piroska: Így zajlott életem] – 541. Egy hasznosítható tudománytörténeti párhuzam: a folklorista Vuk Karadžić a magyar folklorisztika távlatából – IV. NÉPKÖLTÉSZET– ISKOLÁSNAK: [Vál. az Újvidéki Rádióban sugárzott, általános- és középiskolásoknak szánt Iskolarádió-adások és -sorozatok szövegeiből]: 1. Irodalom és népköltészet kölcsönös kapcsolata. 2. Gyermekjátékok. Mondókák. 3. Ízelítő a magyar népi gyermekköltészetből I–III. – 4. A népmesék világa. Mese-elemek (motívumok) és szereplőtípusok. Baranyai/drávaszögi magyar népmesék. 5. A népmonda. Mátyás-mondák. Csókai [gyűjtésű] mondák. 6. Ismerkedés a népdallal I–II. Zentai népdalok. 7. A balladák világa I–II. Zentai népballadák. Oromhegyesi népballadák. Betyárballada és epikus dal Csókáról.  8. A dél-bánáti székelyek népköltészetéből I–IX. adás [Székelyek Dél-Bánátban – Köznapi tudat, népi hiedelem a dél-bánáti székelyeknél – Keservesek, bújdosó- és búcsúdalok – Altató-, szerelmi-, betyár- és lakodalmi dalok – Hiedelemmondák és meseparódiák Hertelendyfalván – Régi stílusú népballadák Hertelendyfalván – Új stílusú népballadák Hertelendyfalván és Székelykevén – Irodalmi szerzőségű históriás ének népi változata Hertelendyfalván – Sorozatzáró visszapillantás].

sympológia

SZÓAKCIÓK. Bevezető a sympológiába [Vö. Szóakció I. és II. köt., Bibl. 732–733. Változatlan 2. kiad., egy kötetben]

POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN I. Egy ellenzéki nemzedék mozgalmi kibontakozása és veresége 1961–1974 [Vö. Bibl. 745. Változatlan 2. kiad.]

POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN II. Egy ellenzéki magyar nemzedék világ–képe 1961–1965 [Vö. Bibl. 748. Változatlan 2. kiad.]

POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN III. Egy ellenzéki magyar nemzedék világ-képe 1965–1974.

sinkológia

A MEGÉLT ÉLET. Sinkó Ervin benső életrajza 1898–1967.
Tart.: I. Egy ifjú értelmiségi a forradalom előtt 1914–1918: A korán meglelt és korán elveszített Haza – Az „élet”, mellyel nincs mit kezdeni – Olvasmányok, melyek nem csak „olvasmányok” – Individualizmus, esztétika és etika [Vö. Bibl. 728, III. fej.] – II. Értelmiségi a forradalmakban 1918/19; Antimilitarizmus, avagy az első lépés a Forradalom irányába – „Rohanunk a forradalomba”: Október, őszirózsás forradalom, budapesti Internationale – A Magyar Tanácsköztársaság reálpolitikusa – A pedagógiai Erosz megszállottja a barikádon is – Az utópia igézetében a reálpolitikában is – A logikus paradoxon: tolsztoji program „odabent”, gyakorlati forradalmiság „idekint” – „Egész világ gyehenna” – s nem halt meg minden külön pokol – A történelmi távlat: a szellemi és „szellemi” forradalmiság magyar táptalaja [Vö. Bibl. 729, III. fej.] – A történelmi távlat: nemzedék, melyet megcsúfolt a Történelem [Vö. Bibl. 728, III. fej.] – III. Értelmiségi a Soron kívül 1920–1935: Az egyháztalan krisztiánus – A „gazdátlan világ” peremén, a permanens világháború tudatával – Idegenül Nyugaton, idegenül Keleten – Megkötő „démonok”: stigmatikus fantázia és hitromboló érzéki megismerés [Vö. Bibl. 729, II/1–2. fej.] – IV. Az újbóli Sor-keresés értelmiségi imperativusai 1935–1942: A „rossz szabadság” foglya – „A közösség rossz lelkiismerete” – A következetes individualizmus – A tett-nosztalgiától a tett-kényszerig – A nem-cselekvés alibije: az írás mint tett-pótlék [Vö. Bibl. 729, II/2–3. fej.] – A „jobbik szabadság” elvi meghódítása [Vö. Bibl. 308] – V. Ismét a Sorban – régi „démonokkal” 1942–1945: Politika, mégis és ismét: politika [Vö. Bibl. 729, II/3. fej.] – A délszláv Kommün Don Quijote-i katonája [Vö. Bibl. 327, 430] – Rekapituláció: a hazátlan ember és nehéz honfoglalása [Vö. Bibl. 223] – VI. Idill helyett útkeresés mindvégig 1945–1967. [Vö. Bibl. 333] – Függelék: a tékozló fiú mozgalmi megállói [Vö. Bibl. 644–645].

OPUS SINKOIANA. Bevezető Sinkó Ervin életművének irodalomcentrikus vizsgálatába
Tart.: I. AZ ÉLETMŰ BENSŐ TERMÉSZETRAJZÁHOZ. 1. Vox humana: Variációk Sinkó Ervin életművére – A barikádtól a katedráig [Vö. Bibl. 728, I. fej.]. 2. Forradalom és etika: Aegidius és Áron – A hitetlen hívő [Vö. Bibl. 728, II. fej.] – II. AZ OPUS NÉHÁNY FONTOS BÖLCSŐHELYE: 1. Egy „nagyvilági” életmű „vidéki” kötődése: Sinkó és Szabadka [Bibl. 326]. 2. Egy „nagyvilági” életmű „vidéki” kötődése: Sinkó és Kecskemét [Bibl. 325]. 3. Egy „nagyvilági” életmű „nagyvilági” kötődése: Sinkó és Zágráb [Bibl. 568 és 400 (bibliográfiai kommentár)] – III. VÁZLATOK AZ ÉLETMŰ MŰFAJSPEKTRUMÁHOZ: 1. líra [A kiadatlan versekről. Bibl. 708]. 2. novella, elbeszélés [A kiadatlan kisepikáról. Bibl. 715]. 3. kisregény [Egy történet... Bibl. 315. – A kiadatlan kisregényekről. Bibl. 543, 690–691]. 4. történelmi regény [Optimisták. Bibl. 462]. 5. dráma [Szabadságon. Gépir. 1–3. p.]. 6. napló [Naplójegyzetek 1916–1939. Bibl. 694. – Szabadkai naplótöredék 1925-ből. Bibl. 218 – Háborús napló 1939–1944. Bibl. 665, 709]. 7. emlékirat [Az út. Bibl. 539. – Egy regény regénye. Bibl. 586, 648, 680]. 8. politikai publicisztika [A kecskeméti közíró. Bibl. 454, 509. – A Lukács-pör anatómusa. Bibl. 495]. 9. esszéisztika [Az ifjúkori esszék gyűjteményéről. Bibl. 264]. 10. irodalomtörténet [S.E. irodalomtörténet-koncepciójáról. Bibl. 597. – S.E. hagyatéki írásai a magyar irodalomról. Bibl. 721]. 11. a műfajspektrum értéktani konklúziója: korszerűség, életesség, időállóság [Vö. Bibl. 646–647] – IV. SINKÓI IRODALOMSZEMLÉLET, SINKÓI ESZTÉTIKA: Az életmű irodalomszemléleti körképe – „Az új művészet él” – „A homokóra madarai” [Bibl. 728, IV. fej.] – Az ellen-gubbiói krisztiánus esztétika [Bibl. 624] – A Petőfi-líra interpretátora [Bibl. 728, IV. fej.] – V. A PALACKPOSTA LASSÚ ÉRKEZÉSE, AVAGY AZ ÉLETMŰ RECEPCIÓJÁHOZ. 1. A palackposta sürgetése: Reflexiók S.E. irodalmi hagyatékáról – és egy indítvány [Bibl. 728, V. fej.] – „Melyik” Sinkó kell, ha kell, a Tartománynak? [Bibl. 172] – Nyílt levél a Pokolba [Bibl. 523] – Megjelenik-e végre az Egy regény regénye új kiadása? [Bibl. 363] – Sinkó-recepció, itt és ma? [Bibl. 552] – Gyakorlati javaslatok S.E. születésének centenáriumára [Bibl. 638] – 2. A palackposta érkezése, avagy az életmű nehéz honfoglalása: Kisajátítás vagy befogadás? [Bibl. 185] – A palackposta érkezése I. [Bibl. 265] – A palackposta érkezése II. [Bibl. 269; vö. Bibl. 729, III. fej. is] – Csakugyan, hova is tartozik Sinkó Ervin? [Bibl. 275] – Egy életmű reneszánsza? [Bibl. 459] – S.E. második élete [Bibl. 464] – VI. BIBLIOGRÁFIAI SZINTÉZIS 1914–2000. [L. az eddig publ. részbibliográfiákat: 332, 400, 668–669, 684, 694, 708, 715, 721. Továbbá: S.E. újságokban és folyóiratokban megjelent írásai 1945–1980. Gépir. 51 p.] – Tart.: I. S.E. személyi bibliográfiája: 1. lapokban, folyóiratokban közölt írásai 2. gyűjteményes kiadványokban publikált írások, elő- és utószók, különlenyomatok, tankönyvekben közölt írások/írásrészletek 3. interjúk, körkérdésekre adott válaszok 4. irodalmi vitái 5. könyvei 6. színre vitt drámái, ekranizált regénye 7. kéz- és gépiratos művei az írói hagyatéktárban – II. S.E. munkásságának sajtóvisszhangja és kritika-bibliográfiája: 1. közéleti tevékenységéről 2. aktivitásáról az irodalmi és művelődési életben 3. alkotótevékenységének kritikai fogadtatása és interpretációja

ETIKA ÉS FORRADALOM – (UN)ETIKUS FORRADALOM? Sinkó Ervin életművének etikacentrikus vizsgálata, 1–2. könyv
Tart.:
1. könyv [Vö. Bibl. 747]
2. könyv: 5. Az európai bukott forradalmak katzenjammeres etikája az emigráció első időszakában született művekben: 1920–1927. – 6. A „senkiföldjén” született művek etikai problematikája: 1927–1935 [Gépir. 216–348. p.] – 7. Etika és politika a „győztes forradalom” országában: 1935–1939 – 8. Az új világháború és újabb nemzeti forradalom etikai kontroverziái az életműben: 1939–1945 – 9. A „létező szocializmus” antisztálinista erkölcskritikája 1945–1967. – IV. EPILÓGUS HELYETT – Jegyzetek – Névmutató [I–II. köt.]

magyar – délszláv irodalmi kapcsolatok

„LEHETETLEN” KAPCSOLATOK „LEHETETLEN” IDŐKBEN. Komparatisztikai tanulmányok [Vö. Bibl. 738. Második, bőv. kiad.]
Tart.: Előszó helyett: pillantás egy újvidéki kapcsolattörténeti műhelyre – I. „LEHETETLEN” KAPCSOLATOK „LEHETETLEN” IDŐKBEN. A horvát periodika magyar és magyar–horvát anyaga 1835–1914. – 1. Előzetes betekintés 2. Az illírizmustól a modernáig 3. A moderna kora. – Bőv.: A XIX–XX. századi horvát folyóiratok magyar és magyar–horvát anyagának repertóriuma: 1. Az illírizmustól a modernáig 1835–1892. Gépir., 61 p. – 2. A modernától az első világháborúig 1892–1914. Gépir., 48 p. – II. ADY ENDRE DÉLSZLÁV RECEPCIÓJÁHOZ: 1. Todor Manojlović, az „Ady varázsától megejtett” szerb költő „holnapos” és „adys” kötődései: I. Manojlović és A Holnap mozgalma. 1. A hármas receptor 2. A „holnapos” Manojlović nagybecskereki és budapesti modernista hozománya 3. A Holnap városában, A Holnap városaiban [Vö. Bibl. 738: Az „Ady varázsától megejtett” szerb költő „holnapos” indulása, 11–24. p.] – Véglegesítendő további fejezetek: 4. Manojlović „holnapos” közvetítő szerepe a belgrádi Grupa umetnika körében 5. Manojlović visszatekintő reflexiói a nagyváradi életszaka után A Holnap városáról, A Holnap születéséről s a mozgalom jellegéről és jelentőségéről – II. Todor Manojlović és a „holnapos” írók kapcsolata – III. Todor Manojlović, az Ady-életmű receptora – 2. Adalékok Ady-fordításaink történetéhez: 1. Ady Endre horvátul 2. Egy szerb Ady-fordító indulása – III. FEJEZET A MAGYAR–HORVÁT IRODALMI KAPCSOLATOK XX. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL. – 1. Opus krležiana a sinkói életműben: 1. Kapcsolat nélküli „kapcsolatok”, avagy a két művészetszemlélet tipológiai rokonsága a harmincas években 2. Genetikus kapcsolatok, avagy S.E. Krleža-interpretációja az ötvenes-hatvanas években – Bőv.: 2. Magyar író horvát műhelye. S.E. zágrábi alkotóidőszaka: 1. Sinkó Ervin a horvát irodalomban. Bibliográfiai tájékoztató 1945–1959 [Vö. Bibl. 731.] – 2. Magyar író horvát műhelye: Iva Adum, a Sinkó-fordító családi levelezéséből – Frane Adum: Emlékezés Sinkó Ervinre [Vö. Bibl. 568] – 3. Marijan Matković, avagy „csodálatos kirándulónk” szellemi társa [Bibl. 490] – 4. Slobodan Šnajder, avagy drámaköltői confiteor „a kétszáz éves sinkóiságról” [Bibl. 478 és 736] – 5. Kapcsolat és együttérzés. In memoriam Miroslav Krleža [Bibl. 435] – IV. KOMPARATISZTIKAI GLOSSZÁK: Bibl. 30. Vasko Popa szürrealizmus-antológiája – 104. A pamfletista Miroslav Egerić lírája – 394. Miroslav Krleža: Az ész peremén – 487. S. Gregorič: Az ellenállás költészete – 488. Pillantás a szerb és szlovén gyermekirodalomra [M. Mrdalj, Z. Čumić Vanja, J. Pogačnik] – 489. Hagyományos és modern vajdasági lirizmus [M.S. Vuksanov, R. Perić] – 513–520. Jegyzetek a vajdasági szerb könyvkiadásról 1986-ban, I–VIII.