III.
Alkotótevékenységének kritika-bibliográfiája

Önálló köteteiről és egyéni/társszerzős tankönyveiről
Sugárzott, ekranizált és színre vitt műveiről
Filológusi és szerkesztői munkásságáról
Egyéb sajtóvisszhang az alkotótevékenységéről
LEXIKONOK, IRODALOMTÖRTÉNETEK PÁLYAKÉPÉRŐL ÉS MUNKÁSSÁGÁRÓL

Önálló köteteiről és egyéni/társszerzős tankönyveiről

híradások, reflektálás

1968

Utasi Csaba: Változatos termés [~~ Laskói esték c. könyvéről is]. – Könyvhír, 1968. szept. 3 [1.]

Bányai János: Valóban mi lesz velünk? A Symposion-sorozat öt új könyve kapcsán [~~ Laskói esték c. könyvéről is]. – MSz, 1968. dec. 22., 19.

[s.n.]: Irodalmi műsoraink [Az Újvidéki Rádió Tükör c. heti irodalmi szemléjében ~~ Laskói esték c. kötetét Herceg János ismerteti, majd elbeszélget a szerzővel]. – Rádúj, 1968. dec. 23., 7.

1969

Bori Imre: Egy év mérlege [irodalmi életünkben és könyvkiadásunkban. – ~~ Laskói esték c. kötete „az író szenvedélyes elkötelezettsége és a könyv műfaji vonatkozásai miatt is figyelmet lekötő vállalkozás“]. – MSz, 1969. újévi sz., 12.

1971

Ládi István: Bori Imre és ~~ új könyve [Theatrum mundi `a la Joszif Visszarionovics Sztálin]. – MSz, 1971. febr. 27., 12.

1975

[s.n.]: A Forum Kiadó új könyvei [~~ Sinkó Ervinről szóló tanulmányainak gyűjteménye is a napokban kerül a könyvkereskedésekbe]. – MSz, 1975. júl. 25., 10.

[s.n.]: Vázlatok egy portréhoz. – Könyvhír, 1975. szept. 9. [4.]

Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom [~~ Laskói esték c. szociografikus naplójáról is]. – Forr, 1975/9, 85–88.

1976

Benkő Ákos: Még egyszer a jugoszláviai magyar valóságirodalomról [~~ laskói naplójáról is]. – Forr, 1976/1, 91–92.

Pintér Lajos: Válasz Benkő Ákos észrevételére [~~ Laskói esték c. szociográfiájáról (sic) is]. – Forr, 1976/1, 93.

[s.n.]: Könyveinkről olvastuk. ~~: Vázlatok egy [Sinkó-]portréhoz. Részletek a szegedi Tiszatáj hosszabb írásából [Tordai Zádor könyvkritikájából]. – Könyvhír, 1976. ápr. 13., 1.

1978

[s.n.]: Most jelent meg(...). ~~: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. – MSz, 1978. jan. 5., 12.

[s.n.]: ~~: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. Vázlatok egy portréhoz II. – Könyvhír, 1978. jan. 24. [1.]

[s.n.]: Az év [1977.] kulturális eseményei. A Magyar Szó kulturális és kritikai mellékletének körkérdése [Fenyvesi Ottó: „Tolnai Ottó alkotóművészetét továbbra is az új törekvések között tartjuk számon... ami ~~ Ellenversek, ethoszok c. könyvéről is elmondható”]. – MSz, 1978. febr. 4., 12.

[s.n.]: „Új könyv, új írás c. műsorszámunkban [az Újvidéki Rádióban] ~~ Ember a forradalomban, ember a soron kívül c. könyvét Herceg János ismerteti.” – RTV-Ú, 1978. febr. 20.

Fehér Ferenc – Torok Csaba: Kilenc új jugoszláviai magyar kiadvány. Az újvidéki Forum könyvbemutatója [Szilágyi Károly szerkesztő nyilatkozata ~~ Ember a forradalomban, ember a soron kívül c. könyvéről]. – MSz, 1978. márc. 9., 12.

F.F. [Fehér Ferenc]: Herceg János kapta a Híd-díjat [A bírálóbizottság által számba vett művek között ~~ Ember a forradalomban, ember a soron kívül, ill. Ellenversek, ethoszok c. könyvei is]. – MSz, 1978. ápr. 5., 13.

[s.n.]: Könyveinkről olvastuk. ~~: Ember a forradalomban, ember a soron kívül [Részlet Antal Gábor Magyar Nemzetben megjelent könyvkritikájából]. – Könyvhír, 1978. máj. 23. [4.]

V.L.: Egyre jobban ismernek bennünket. Jól szerepelt a Forum [Könyvkiadó] a budapesti Ünnepi Könyvhéten [~~ Ember a forradalomban, ember a soron kívül c. Sinkó-monográfiájáról is]. – MSz, 1978. jún. 1., 10.

1979

Tamás Attila: Magyar irodalomkutatók és kritikusok Jugoszláviában [~~ irodalomszemléletéről is a Laskói esték, Theatrum mundi ..., Vázlatok egy portréhoz és Ember a forradalomban, ember a soron kívül alapján]. – Alf, 1979/12, 67–75.

Szakolczay Lajos: Az értelmiség valóságképe [~~ „publicisztikai hevességű (laskói) esszénaplójáról”]. – Érték és valóság. A szociorajztól a társadalmilag humanizált esztétikai értékig [a jugoszláviai magyar irodalomban]. – Alf, 1979/12, 50–60.

1980

[s.n.]: Újabb bibliográfia [~~: Sinkó Ervin a horvát irodalomban. Bibliográfiai tájékoztató 1945–1959. Újvidék, 1979]. – Magy Hlap, 1980. aug. 23., 6.

1981

Pomogáts Béla: Könyvek a vajdasági magyar irodalomról [~~: Szóakció I. c. könyvéről is]. – ITK, 1981/3, 337–342.

1982

– –: Könyvespolc. ~~: Szóakció II. – 7N, 1982. júl. 30., 11.

[s.n.]: Húsz év után [„Könyvkiadásunk idei terméséből megkülönböztetett figyelmet érdemel Utasi Csaba Vonulni ha illőn és ~~ Szóakció II. c. kritikagyűjteménye. Mai [TV-]adásunkban a két szerző könyvéről Gerold László és Radics Viktória mond véleményt, a szerzőkkel pedig Hornyik Miklós beszélget.”]. – RTV-Ú, 1982. nov. 16., 10.

1983

M-t: Ma az Ifjúsági Tribünön. Beszélgetés ~~-nal [Szóakció II. műsorcímmel, Losoncz Alpár és Mák Ferenc vitaindítójával]. MSz, 1983. jan. 11., 10.

[s.n.]: Új könyv, új írás – ~~ Szóakció c. könyvének második kötetét mutatjuk be [az Újvidéki Rádióban]. – RTV–Ú, 1983. jan. 24., 9.

1984

Botlik József: Kismonográfiák Fehér Ferencről és Sinkó Ervinről [Bori Imre Sinkó-kismonográfiája kapcsán részletesen ~~ két Sinkó-könyvéről és a fiatal Sinkó kecskeméti életszakáról szóló tanulmányáról is]. – Forr, 1984/4, 91–92.

1985

[s.n.]: Varga József (1939–1985). [Varga József fordította szerbre ~~ Pisma sa panonskog asfalta c. könyvét is]. – H, 1985/9, 1270–1271.

1987

k.cs. [Kántor Csilla]: A telepi Petőfi Sándor Könyvtárban. Mű és magatartás. Dr. ~~ könyvének bemutatója [A könyvről Fekete J. József mond bevezetőt]. – MSz, 1987. máj. 30., 9.

1988

[s.n.]: A Forum új kiadványai. Az első negyedév könyvtermése [Losoncz Alpár Hiányvonatkozások c. kötetében szerepel a ~~ Szóakció II. c. könyvéről szóló „izgalmas... filozófiai megközelítésű szöveg” is]. – MSz, 1988. ápr. 17., 12.

1991

r-R: Csonka lesz a belgrádi könyvvásár. Az újvidéki Forum Könyvkiadó mintegy 40 címszóval szerepel a kiállításon [Köztük van ~~ Jugoszláviai magyar népköltészeti kalauz c. könyve és B. Szabó György általa sajtó alá rendezett életműsorozatának újabb kötete is]. – MSz, 1991. okt. 24., 11.

T.L. [Tomán László]: Negyven évig iratgyűjtőbe zárva [~~ Szóakció I. c. kötetének idézetei is]. – MSz, 1991. nov. 16., 15.

1992

G.: Új irodalmi tankönyv. Megjelent a középiskolások első osztálya számára készült Olvasókönyv [második kiadása. ~~ és Thomka Beáta társsz.]. – MSz, 1992. szept. 15., 13.

1993

[s.n.]: Szabadkán ma. A Szabad Líceum keretében bemutatják dr. ~~ „Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen” időkben c. könyvét és a JMMT más új kiadványait. – MSz, 1993. márc. 24., 8.

1994

[s.n.]: Új könyv. ~~: Pörök, táborok, emberek I. – MSz, 1994. aug. 4., 13.

Sükösd Mihály: Danilo Kiš öröksége [~~ Mű és magatartás c. kötetének Kiš-tanulmányáról is]. – Népszab, 1994. okt. 29., 26.

Sükösd Mihály: Danilo Kiš öröksége [Átvétel a Népszabadságból]. – MSz, 1994. dec. 17., 11.

1995

Szajbély Mihály: Modern Annales [Csorba Béla – Vékás János: A kultúrtanti visszavág. A Symposion-mozgalom krónikája 1954 [sic!] – 1993. ~~ Szóakció II. c. könyvéről is]. – Alf, 1995/8, 85–91.

1997

Kontra Ferenc: Új könyv. A Bega menti magyar européer [~~: Becskereki Szabó György. JMMT, 1996]. – MSz, 1997. febr. 20., 12.

Bori Imre: Feljegyzések Becskerekről és Szabó Györgyről [~~: Becskereki Szabó György c. monográfiájáról is]. – MSz, 1997. ápr. 19., 9.

Bori Imre: Feljegyzések. Még egyszer B. Szabó Györgyről [~~ Becskereki Szabó György c. monográfiájáról is]. – MSz, 1997. ápr. 26., 9.

1998

[s.n.]: Dr. ~~ könyvbemutatója [a szabadkai Városi Könyvtárban. Bemutatásra kerül: Kis magyar balkáni krónika 1962–1997., I–II.]. – MSz, 1998. nov. 4., 9.

2003

[s.n.]: Új könyvek. ~~: Politikai symposion a Délvidéken. – MSz, 2003. máj. 29., 11.

[s.n.]: Csütörtökön kezdődik az Ünnepi Könyvhét [A kiállításra benevezett magyar könyvek zsűri által felállított „százhuszas listáján” szerepel ~~ Politikai symposion a Délvidéken c. könyve is]. – MSz, 2003. jún. 7–8., 25.

műbírálatok, recenziók

Laskói esték
(1968)

Vajda Gábor: Etikai avantgarde. A Laskói esték ürügyén. – H, 1968/12, 1296–1301.

Herceg János: A csalódottság vallomásai. – 7N, 1969. jan. 10., 11.

Vajda Gábor: Tett helyett napló. – Kép If, 1969. jan. 15., 18.

Végel László: Az íróságtól menekülő író és az ő igazsága. – MSz, 1969. febr. 2., 14.

Hornyik Miklós: Egy vajdasági moralista. – MSz, 1969. febr. 2., 14. [Vö. Hornyik Miklós: Szabálytalan napló. Forum, 1981].

Magyar irodalmi olvasókönyv a szakmunkásképző iskolák
III. osztálya számára
(1973)

Vajda József [sic]: ~~: Irodalmi olvasókönyv a szakmunkásképző iskolák III. osztálya számára [Kézirat]. – Bilten Pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbenika (Novi Sad), 1969/7., 82–84.

Forradalom és etika Sinkó Ervin életművében
(1974)

Szeli István: Az életmű etikai tartalma. ~~ doktori értekezéséről. – MSz, 1974. okt. 12., 13. [Vö. Szeli István: Történő történelem. Forum, 1981].

Vázlatok egy portréhoz
(1975)

Bányai János: Az élet mint műalkotás [~~: Vázlatok egy portréhoz. Sinkó-variációk ‘63–73.]. – MSz, 1975. okt. 18., 12. [Vö. Bányai János: Könyv és kritika II. Forum, 1977].

Bálint István: Egy vázlat, amelyből nem lesz portré – Üz, 1975/11, 918–920.

Végel László: Ember a történelem sorsfordulóiban. ~~ Sinkó-képéről. – H, 1976/1, 65–75.

Tordai Zádor: ~~: Vázlatok egy [Sinkó-]portréhoz. – Tisz, 1976/3, 101–103.

Benkő Ákos: ~~: Vázlatok egy portréhoz. – Forr, 1976/9, 89–91.

Vajda Gábor: Etikusról etikusan. – ÚS, 1976/130–131, 95–96. [Vö. Vajda Gábor: Források és partok. Forum, 1983].

Fenyvesi Ottó: ~~ szövegei Sinkóról. – ÚS, 1976/140, 475–476.

Ember a forradalomban, ember a soron kívül
(1977)

Vajda Gábor: Elmélyedő szellemrajz [~~: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. Vázlatok egy portréhoz II.]. – MSz, 1978. febr. 25., 13.

Antal Gábor: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. ~~ könyve Sinkó Ervinről. – Magy Nemz, 1978. máj. 7., 13.

Lévay Endre: Vázlatok egy portréhoz. – Üz, 1978/3, 216–218.

Tordai Zádor: Sinkó Ervin II. [sic]. Ember a forradalomban, ember a soron kívül. – Forr, 1979/1, 84–86.

Olasz Sándor: ~~: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. – Hung Ért, 1979., I. évf., 29–30.p.

Ellenversek, ethoszok
(1977)

Vajda Gábor: Verses kritikák és önbírálatok [~~: Ellenversek, ethoszok]. – MSz, 1977. okt. 8., 13.

Vajda Gábor: ~~-ról, verseskönyve ürügyén. – ÚS, 1977/152, 545–546.

Utasi Csaba: A semmi peremén. – H, 1977/10, 1291–1293. [Vö. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Forum, 1982].

Herceg János: A számonkérés szenvedélye. – Üz, 1977/11, 715.

Szóakció I.
(1980)

 (a.) [Antal Gábor]: Szóakció I. – Magy Nemz, 1980. okt. 12., 11.

Vajda Gábor: Az Új Symposiontól a Tűzig. [~~: Szóakció. Adalékok irodalmunk szellemrajzához I.]. – MSz, 1980. okt. 25., 15.

Bányai János: Irodalomtudatunk archeológiája. – H, 1980/12, 1526–1531.

Vajda Gábor: Előtörténetünk akarás-változatai. – H, 1980/12, 1532–1534. [Vö. Vajda Gábor: Források és partok. Forum, 1983].

Lévay Endre: Az elődök nyomában. – Üz, 1981/1–2, 60–62.

Juhász Géza: Az egyetlen szempont buktatói. – Üz, 1981/1–2, 62–66. [Vö. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum, 1983].

Szakolczay Lajos: Szóakció. ~~ tanulmányai. – Magy Nemz, 1981. jan. 25., 13.

Fekete J. József: Szóakció. – ÚS, 1981/191, 90–91.

Szakolczay Lajos: Szóakció. I. – Hung Ért, 1982/1–4, 33–34.

Botlik József: Szóakció. – Som, 1983/4, 104–105.

Szóakció II.
(1982)

Juhász Géza: Személyes nemzedéki adalékok irodalmunk történetéhez. [~~: Szóakció II.]. – Üz, 1982/7–8, 430–433. [Vö. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum, 1983].

Fekete J. József: Időszerűen az irodalomról. – H, 1982/10, 1191–1195.

Losoncz Alpár: Symposionista önreflexió. – ÚS, 1982/209, 345–347. [Vö. Losoncz Alpár: Hiányvonatkozások. Forum, 1988].

Mák Ferenc: Az alkotás ethosza [Szóakció I–II.]. – MSz, 1982. nov. 20., 17.

Vajda Gábor: A nemzedéki mozgalom védelmében. – 7N, 1983. jan. 7., 12.

Füzi László: A Symposion-nemzedék dokumentumai. – Forr, 1983/1, 93–94.

Szajbély Mihály: A Symposion-mozgalom szabálytalan története. – Mozgó Világ (Bp.), 1983/2, 72.

Szakolczay Lajos: Szóakció II. – Hung Ért, 1984/3–4, 34–35.

Botlik József: Három jugoszláviai magyar könyvről [~~ Szóakció II. c. kötetéről is]. – Som, 1985/5, 99–106.

Pisma sa panonskog asfalta
(1982)

Fenyvesi Ottó: Vitatkozó levelek [~~: Pisma sa panonskog asfalta]. – MSz, 1983. febr. 12., 17.

Mű és magatartás
(1987)

Vajda Gábor: Mélység és emberség [~~: Mű és magatartás]. – MSz, 1987. máj. 30., 18.

Hózsa Éva: Már és még. – Üz, 1988/1–2, 112–113.

Szajbély Mihály: ~~: Mű és magatartás. – Hung Ért, 1989/3–4, 329.

Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák
I. osztálya számára
(1987. – Társsz. Thomka Beáta)

Gerold László: Dicséret és aggály. Egy olvasókönyv kapcsán [~~ – Thomka Beáta: Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára (2., átdolg. kiad. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1992]. – MSz, 1993. jan. 16., 10.

Kis éji Ady-breviárium anno Domini 1989
(1993)

Harkai Vass Éva: Utószó. In: ~~: Kis éji Ady-breviárium anno Domini 1989. Újvidék, 1993, JMMT, 85–92. [Vö.: Harkai Vass Éva: Balkániában. – Ezredvégi megálló. Forum, 1998].

Pörök, táborok, emberek I.
(1994)

Fekete J. József: Pokoljáró kirándulások [~~: Pörök, táborok, emberek I.] – Üz, 1996/1–3, 120–122.

Sinkóék
(1995)

Fekete J. József: Örök disszidens [~~: Sinkóék. S.E. és Rothbart Irma életútja hang-, szín- és tévéjátékban elbeszélve. JMMT, 1995]. – MSz, 1995. jún. 29., 13. [Vö. Fekete J. József: Próbafüzet II. Szabadka, 1995].

Pörök, táborok, emberek II.
(1997)

Fekete J. József: Évszázadunk rondabugyrai [~~: Pörök, táborok, emberek II.]. – MSz, 1997. aug. 9., 9.

Fekete J. József: 1997 – a tanulmányok éve. Könyveinkről – a teljesség igénye nélkül [~~ Pörök, táborok, emberek II. c. könyvéről is]. – H, 1998/1–2, 112–122.

Fekete J. József: Töprengések. A totalitarizmusokról. [~~: Pörök, táborok, emberek I. és II. köt.]. – 7N, 1998. jún. 17., 25.

Bálint István: Barangolások Gulágiában [~~: Pörök, táborok, emberek I–II.]. – H, 2000/10, 794–801.

Kis magyar balkáni krónika 1962–1997., I–II.
(1998)

Bálint István: Egy jelentős kordokumentum [~~: Kis magyar balkáni krónika I–II.]. – MSz, 1998. aug. 8., 9.

Gáll Ernő: Újvidéki üzenet [~~: Kis magyar balkáni krónika I–II.]. Hét, 1999. febr. 25., 9.

L. még itt a szerző saját alkotótevékenységével kapcsolatos interjúkat a Bibliográfia I.1. fejezetéből: 131, 148, 216, 328, 412, 445, 470, 657

a dokumentum teteje

Sugárzott, ekranizált és színre vitt műveiről

híradások, reflektálás

1977

M.M.: Bérletfelújítás a [Szabadkai] Népszínházban [1978-ban ~~ Nehéz honfoglalás c. művének előadásai a Bemutató Bérlettel lesznek látogathatók]. – MSz, 1977. dec. 20., 8.

Szűcs Imre: Rádiónapló. Marad a láz [Az Újvidéki Rádióban indul ~~ dokumentumhangjáték-sorozata Sinkó Ervin életútjáról]. – MSz, 1977. dec. 24., 15.

[s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, I. rész [A hétrészes sorozatot az URH-csatornán sugározzák. Az I. rész cselekményszüzséje]. – MSz, 1977. dec. 31. – 1978. jan. 1–2., 23.

1978

Szűcs Imre: Rádiónapló. A szó elrepül... [~~: Szemben a bíróval, I. rész]. – MSz, 1978. jan. 7., 13.

[s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, II. rész [A második rész cselekményszüzséje]. MSz, 1978. jan. 7., 15.

[s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, III. rész [A részlet cselekményszüzséje]. – MSz, 1978. jan. 14., 15.

[s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, IV. rész [A részlet cselekményszüzséje]. – MSz, 1978. jan. 21., 6.

Barácius Zoltán: ~~ Szemben a bíróval c. dokumentumjátéka [az 1977. év kiemelkedő kulturális eseménye – Válasz a Magyar Szó/Kilátó év végi körkérdésére.]. – MSz, 1978. jan. 28., 12.

[s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, V. rész [A részlet cselekményszüzséje]. – MSz, 1978. jan. 28., 15.

[s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, VI. rész [A részlet cselekményszüzséje]. MSz, 1978. febr. 4., 15.

[Bordás Győző]: Újabb hangjátéksorozat a Rádióban [~~: Szemben a bíróval]. H, 1978/2, 261.

[s.n.]: ~~-bemutató [Az Újvidéki Rádió megkezdte ~~ Szemben a bíróval c. hétrészes dokumentumjátékának sugárzását. (...) A két főszerepet Faragó Árpád és Tusnek Ottilia alakítja. Rendező Varga István]. – MKÚ, 1978. febr. 1., 21.

Szűcs Imre: Rádiónapló. Senki sem különálló sziget [„Lassan befejezéshez közeledik ~~ Szemben a bíróval című hétrészes dokumentumjátéka, amely Sinkó Ervin életútját, példamutató emberségét és forradalmári tevékenységét megidézve, Varga István átgondolt, célratörő rendezése s az újvidéki és a szabadkai színészek népes táborának színvonalas közreműködése révén egyértelműen megnyerte a kritikusok és a hallgatók tetszését.”]. – MSz, 1978. febr. 4., 13.

[s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval. Befejező rész [„Négy évtizedes hiábavaló honkeresés után főszereplőink végre egy győztes proletárforradalomban, a jugoszláv antifasiszta és népfelszabadító harcban találják meg egzisztenciális Honukat, emberi Ethoszukat. Teljes hát az idill? – Főszereplőnk ódát ír a Győzelemhez, de ez az óda – elégiába hajlik... Mégpedig ugyanazon erkölcsi szolidaritásból, amelyből a himnikus sorok is fakadnak... Paradoxális század, paradoxális emberi erkölcsiség!”]. – MSz, 1978. febr. 11., 15.

Szűcs Imre: Három könyv és egy kezdeményezés [emelkedik ki irodalmunk 1977. évi terméséből és művelődési életünk hétköznapjaiból. – Válasz a Magyar Szó/Kilátó körkérdésére: „...az újszerű kezdeményezés... az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségéé, amely előítéletekkel és kishitűséggel is szembeszállva bátran vállalta Gion Nándor tízrészes és ~~ hétrészes hangjáték-sorozatának műsorra tűzését”]. – MSz, 1978. febr. 18., 13.

-mark [Barácius Zoltán]: Mit látunk 1978-ban? A Szabadkai Népszínház műsora [Egyebek közt ~~ Nehéz honfoglalás c. Sinkó-drámája is a repertoáron]. – 7N, 1978. jan. 6., 16.

Faragó Árpád: A jugoszláviai magyar drámairodalom megújhodása? Három ősbemutató színházainkban [Gobby Fehér Gyula: Bűnös-e a Szél?; Gion Nándor: Ezen az oldalon; ~~: Nehéz honfoglalás]. – MSz, 1978. aug. 22., 13.

NM [Nagy Mária]: Tizennégy bemutató. Mindkét társulat [ti. a szabadkai és az újvidéki] hét színpadi művet készít elő [A Szabadkai Népszínházban ~~ Nehéz honfoglalása is]. – MSz, 1978. okt. 26., 7.

[Bordás Győző]: ~~ Sinkó-drámája a [Szabadkai] Népszínházban. – H, 1978/12, 1546.

TM [Takács Magdolna]: ~~: Szemben a bíróval, I. rész [Az Újvidéki Rádió URH-csatornáján sugárzott ősbemutató után kezdődik a repríz a középhullámon. – Rövid interjú ~~-nal a darab fogadtatásáról, az ősbemutató hallgatói és kritikusi visszhangjáról és a szerző további terveiről a rádiós műfajokban]. – MSz, 1978. dec. 26., 13.

1979

TM [Takács Magdolna]: Ma este a Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, IV. rész [Varga István rendező nyilatkozata a mintegy 60 [!] szereplőt és munkatársat felvonultató hangjátéksorozatról, a darab repríze kapcsán]. – MSz, 1979. jan. 16., 13.

TM [Takács Magdolna]: Ma este a Rádióban. ~~: Szemben a bíróval. Befejező rész [Rövid interjú a főszereplő Faragó Árpáddal a saját szerepe megformálásáról és a „rendkívül hasznos... csoportmunkáról a szerző, a rendező, a dramaturg, a hangfelvevő és a színészek” között]. – MSz, 1979. febr. 6., 15.

Bordás Győző: Hatvannégy benevezés a Sterija Játékokra [A benevezett előadások között ~~ Nehéz honfoglalása is]. – H, 1979/1, 130–131.

V[ida] Daróczi Júlia: Vallomások színházügyben. Amíg Antigoné eljut a címzetthez [Egyebek közt ~~ Nehéz honfoglalása iskolai előadásának nehézségéről is]. – MSz, 1979. febr. 24., 15.

Bordás Győző: Egy évad – hat vajdasági darab [~~ Nehéz honfoglalása is közöttük]. – H, 1979/7–8, 988–989.

Gerold László: Évadkezdésről – visszapillantó tükörrel. Aktuális színháztörténet [~~ Nehéz honfoglalásáról is]. – MSz, 1979. szept. 22., 13.

1980

[s.n.]: Portréfilm készül B. Szabó Györgyről. A forgatókönyvet ~~ írta, szerkesztő Fehér Teréz, operatőr és rendező Németh Árpád. – RTV–Ú, 1980. okt. 24., 3.

[s.n.]: B. Szabó György, avagy az igényesség dicsérete [A B. Szabó György születésének 60. évfordulójára készült portréfilm I. részéről]. – RTV–Ú, 1980. nov. 7., 3.

[s.n.]: B. Szabó György, avagy a reálistól az esszenciálisig. A portréfilm II. része [B.Sz.Gy. képzőművészi életművéről]. – RTV–Ú, 1980. nov. 21., 10.

1981

[s.n.]: Színészek írókról [Az Újvidéki Televízió műsorán Vicsek Károly rendezésében kerekasztal-beszélgetés drámairodalmunk jelenéről és távlatairól. A műsorban filmfelvétel-részletek kerülnek bemutatásra ~~, Gobby Fehér Gyula, Gion Nándor, Pintér Lajos, Tolnai Ottó és Varga Zoltán drámáinak színí előadásairól]. – RTV–Ú, 1981. márc. 27., 3.

1982

[s.n.]: Montázsolják az Optimistákat [Az Újvidéki Televízió szerkesztőségében montázsolják a Sinkó Ervin regénye alapján s a Magyar Televízióval koprodukcióban készült hatrészes tévéfilmet. Forgatókönyv: Sükösd Mihály, rendező: Dömölky János, a sorozat irodalmi szaktanácsadója: ~~]. – Jó Pajtás (Újvidék), 1982. szept. 30., 22.

1983

[s.n.]: Hangjáték a stúdióból. ~~ Szemtől szemben [sic] a bíróval [Az Újvidéki Rádió URH-csatornáján folyik a Szemben a bíróval hétrészes hangjáték-sorozat második repríze]. – RTV–Ú, 1983. jan. 25., 11.

1984

(–): „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz [Az Újvidéki Televízió és a Magyar Televízió sorozatzáró közös dokumentum-produkciója Sinkó Ervin életútjáról, ~~ forgatókönyve alapján, Dömölky János rendezésében az Újvidéki Televízió és a JRT (Jugoszláv Rádió és Televízió) műsorán]. – RTV-Ú, 1984. dec. 3., 8.

(–): I. Bošnjak: „Poslije svega”. Drama uz dramu [~~: „És aztán...” Dráma az Optimisták ekranizált drámájáról]. – Stud, 1984. dec. 1–7., 34.

Purger Tibor: Tévészemle. Utóhangok [~~ „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz c. dokumentumjátékáról is]. – MSz, 1984. dec. 8., 16.

[s.n.]: Megjelent az Új Symposion 1984. 7–8. száma [~~: Optimista munkanapló (a Sinkó-regény ekranizálásáról) – „És aztán...” Utóhang (szövegkönyv) az ekranizált Optimistákhoz]. – MSz, 1984. dec. 25., 12.

1985

M.M.: Az Optimisták tévéváltozatáról. Új Symposion, 1984/7–8. [~~: Optimista munkanapló 1979–1983; „És aztán...” Utóhang [szcenárium] az Optimistákhoz]. – MSz, 1985. jan. 12., 17.

Bordás Győző: Optimisták [~~ szaktanácsadó regényértelmezésének jótékony szerepéről az Optimisták ekranizálása során, ill. a forgatókönyve alapján készült egyórás dokumentumfilmről is]. – H, 1985/2; 282–283.

[s.n.]: Budapesti Művészeti Hetek. Sinkó Ervin: Optimisták 7. rész: Szakadnak a vásznak. Magyar Televízió I., 1985. okt. 16. – RTV–Ú, 1985. okt. 12., 12.

„És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz. Magyar Televízió II., 1985. okt. 17. – RTV–Ú, 1985. okt. 12., 14.

(ablonczy): Optimisták [Dömölky János tévéfilmjéről és ~~ Utóhang az Optimistákhoz c. dokumentumjátékáról is]. – Magyar Ifjúság (Bp.), 1985. nov. 1.

1988

Faragó Árpád: Egy színész naplójából. Szabadka, 1978. november 20. [~~ Szemben a bíróval I–VII. c. hangjáték-sorozatáról és Nehéz honfoglalás c. dokumentumdrámájáról]. – MSz, 1988. máj. 21., 21.

[s.n.]: Budapesti Művészeti Hetek. Szemben a bíróval. ~~ [háromrészes] dokumentum[hang]játéka Sinkó Ervin életútjáról [Kossuth Rádió, 1988. okt. 12., 13. és 14.] – Rádió- és Televízió-Újság (Bp.), 1988/41. sz., 14., 16. és 18. p.

1994

B.Z.[Barácius Zoltán]: Vajdasági ősbemutatók. Életben maradhat-e a vajdasági magyar dráma? – Színháztörténetünk múltjából [A jugoszláviai magyar szerzők szabadkai ősbemutatóinak jegyzékén ~~ Nehéz honfoglalása (1978/79-es évad) is]. MSz, 1994. okt. 4., 11.

1996

Faragó Árpád: Elfelejtett arcok, emberek. Varga István. [„Gazdag és tartalmas munkásságából... ki kell emelnünk ~~ Szemben a bíróval című 7 részes dokumentumjátékát, már azért is, mert rendhagyó volt a feladat, meg aztán a rendező, Varga István a dokumentumjátékkal megmutatta, hogy mire képes a Rádió, hogy mennyire hitelesen, emberien tud a legnehezebb műfajjal is »megbirkózni«. (A Sinkó Ervinről szóló mű színpadi változatát Nehéz honfoglalás címmel a Szabadkai Népszínház magyar társulata mutatta be az 1978/79-es évadban szintén Varga István rendezésében.”)]. – MSz, 1996. nov. 5., 10.

1997

Barácius Zoltán: Lássuk a medvét! Vajdasági magyar szerzők művei a tartományi hivatásos színházaink műsorán – Weigand Józseftől Deák Ferencig [~~ Nehéz honfoglalásának szabadkai ősbemutatójáról is. – „Valóságszaga volt Tóth Ferenc Jóbjának, Gobby Fehér Gyula A szabadság pillanata c. történelmi darabjának, ~~ Nehéz honfoglalásának, Varga Zoltán A tanítvány c. művének és végül Deák Ferenc Határtalanul c. drámájának. Ezekkel a darabokkal a szerzőknek és a színházaknak mondanivalója volt (...) Lassan oldódtak [a színházi körökben] az arisztokratikus reflexek, a görcsök, s egy Tóth Ferenc már nem volt autsider, és senki sem horkant fel, amikor a társulat bemutatta ~~ Nehéz honfoglalását.”]. – MSz, 1997. szept. 17., 11.

műbírálatok, szakcikkek

1978

Szűcs Imre: A dokumentumjáték ismérvei. [~~: Szemben a bíróval I–II. rész]. – MSz, 1978. jan. 14., 13.

Szűcs Imre: Dokumentumjáték és kordokumentum [~~: Szemben a bíróval; Gion Nándor: Kitalált és igaz szenttamási történetek]. – Üz, 1978/4, 265–266.

Gerold László: Nehéz honfoglalás. ~~ dokumentumdrámája Szabadkán. – MSz, 1978. dec. 2., 9.

Aladics János: Az életrajzi tények súlya. ~~ első színpadi művének ősbemutatója. – Dolg, 1978. dec. 7., 10.

Kopeczky Csaba: Dráma? Dokumentum! [~~ Nehéz honfoglalása a Szabadkai Népszínházban]. – 7N, 1978. dec. 8., 17.

Gubás Ágota: A hazai dráma ténye bénítólag hat?! [~~ Nehéz honfoglalása a Szabadkai Népszínházban]. – Üz, 1978/12, 701–702.

1979

Szakolczay Lajos: Nehéz honfoglalás. ~~ drámája a Szabadkai Népszínházban. – Magy Nemz, 1979. jan. 10., 4.

1980

Gerold László: Biztató jelek. Drámáink és előadásaink [~~ Nehéz honfoglalásáról is]. – H, 1980/1, 1–4. és 10–13. p.

Gerold László: Az új jugoszláviai magyar dráma [~~: Nehéz honfoglalás; Gion Nándor: Ezen az oldalon; Tolnai Ottó: Végeladás; Gobby Fehér Gyula: Bűnös-e a Szél?]. – Színház (Bp.), 1980/2, 1–7.

1984

Jovo Paripović: Drama poslije „Optimista” [Tévédráma az ekranizált Optimisták után. Vö. ~~: „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz]. – Stud, 1984. dec. 1–7., 18–19.

1985

Major Ottó: Az Optimisták fekete doboza [~~ „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz c. sorozatzáró forgatókönyvéről]. – Új Tükör (Bp.), 1985. okt. 27., 31.

L. még itt a szerző hang-, szín- és tévéjátékaival kapcsolatos interjúkat a Bibliográfia I.1. és II.3.c. fejezetéből: 335, 336, 337, 340, 343, 390, 391, 392, 1347

a dokumentum teteje

Filológusi és szerkesztői munkásságáról

Új Symposion/Kontrapunkt

[s.n.]: „Új Symposion címen művészeti-kritikai folyóirat jelent meg Újvidéken (...) ~~ és Tolnai Ottó szerkesztésében”. – Irodalmi Újság (Párizs), 1965/4, 12.

[s.n.]: Kontrapunkt [Antológia. Összeáll. Bányai János és ~~]. – Új Könyvek (Bp.), 1965/16, 43–44.

Horvát–magyar Ady-kötet

[s.n.]: Ady-kötet [A Horvátországi Magyarok Szövetsége a múlt évi Ady-évforduló tiszteletére magyar – horvát kétnyelvű verseskötetet ad ki Josip Krleža fordításában és dr. ~~ elemző tanulmányával]. – MKÚ, 1978. márc. 15., 21.

[s.n.]: A jugoszláviai Híd című folyóiratban ~~ egy horvát – magyar Ady-kötet születéséről ír [..]. – Magy Hír, 1978. ápr. 22., 12.

Káich Katalin: Újabb kétnyelvű Ady-kötet [Ady Endre: Pjesme – Versek. Osijek – Eszék, 1978]. – Üz, 1978/11, 645–646.

[s.n.]: Kétnyelvű Ady-kötet jelent meg Eszéken [Ford. Josip Krleža, szerk., elő- és utószó ~~]. Magy Hír, 1979. jan. 27., 4–5.

Faragó Árpád naplójából [A ~~ szerkesztette horvát–magyar Ady-kötet eszéki bemutatójáról is]. – MKÚ, 1979. febr. 1., 67.

Sinkovits Péter: Szándék és megvalósulás. Két könyvről [Kenyeres Kovács Márta: Gyöngyszemek a XX. század német lírájából; Josip Krleža: Ady Endre: Pjesme – Versek]. – MSz, 1979. aug. 5., 12.

Lőkös István: A délszláv Ady-kultusz állomásai. A Népszabadság 1986. szeptember 27-i számából [A ~~ által sajtó alá rend. és szerk. horvát–magyar Ady-kötetről is]. – MSz, 1986. okt. 11., 14.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei

Dévavári Zoltán: Szellemi honalapítás [Az induló HITK első számáról]. MSz, 1969. dec. 20., 8.

(i) [Ilia Mihály]: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei [Az első szám 1969 szeptemberében jelent meg, Szeli István és ~~ szerkesztésében]. – Tisz, 1970/2, 190–191.

Kiss Ferenc: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1. – Krit, 1970/5, 60–62.

(bn) [Burány Nándor]: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei [Az induló folyóirat 1. és 2. számáról]. – H, 1970/6, 715–719.

Bárth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában [A HITK-ról is]. – Forr, 1986/6, 61–69.

Értekezések, monográfiák

Bárth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában [A ~~ által indított Értekezések, monográfiák c. intézeti könyvsorozatról is]. For, 1986/6, 61–69.

Lábadi Károly: Tanulmányantológia. A jugoszláviai magyar népköltészet I. Értekezések, monográfiák 4. – MKÚ, 1986. szept. 11., 15.

– –: Jugoszláviai magyar népköltészet II. Értekezések, monográfiák 13. – MKÚ, 1988. nov. 24., 15.

[s.n.]: Folyóirat-bemutató és könyvkiállítás a Magyar Tanszéken [Penavin Olga a Jugoszláviai magyar népköltészet I–II. kötetét ismerteti]. – MSz, 1989 tavasza

Sinkó Ervin írói hagyatékának gondozása

Kántor Lajos: Gyökér és szárny [Részletek a kolozsvári Korunk hoszszabb írásából. – Egyebek közt Sinkó Ervin Honfoglalás előtt. Naplófeljegyzések 1939-től 1942-ig c. könyvéről is „a Sinkó-örökség értékesítéséért következetesen és kérlelhetetlen harcoló ~~ gondozásában”]. – Könyvhír, 1977. nov. 15. [4.]

Csüllög Éva: Könyvbemutató Apatinban [Sinkó Ervin Honfoglalás előtt c. könyvéről és az író életművéről dr. ~~ egyetemi tanár tartott előadást az apatini könyvtárban szép számban megjelent közönségnek]. – Könyvhír, 1977. máj. 24.

Vukovics Géza: Rendhagyó vallomás. Sinkó Ervin: Egy regény regénye. Sajtó alá rend. ~~ [2. magyar nyelvű kiad. Forum, 1985]. – MSz, 1985. jún. 16., 15.

Szakolczay Lajos: Sinkó Ervin: Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937. [Sajtó alá rend., text. gond. ~~. Újvidék, 1985]. – Hung Ért, 1987/3–4, 139–140.

tt [Turi Tibor]: A Forum új könyvei. Régi utazók és Krleža [Sinkó Ervin Krleža c. esszé- és tanulmánygyűjteményéről s a sajtó alá rend. ~~ utószaváról is]. – MSz, 1988. jan. 6., 13.

[s.n.]: Sinkó Ervin: Krleža [Sajtó alá rend., szöveggond., utószó, jegyz., bibl. ~~]. – 7N, 1988. febr. 19., 32.

Vajda Gábor: Sinkóról – Krleža ürügyén [S.E.: Krleža. Forum, 1987]. MSz, 1988. ápr. 16., 18.

Uő., u.a.: Egyfajta középút. – 7N, 1988. jún. 10., 33.

Kiss Gy. Csaba: Krleža – Sinkó Ervin szemével [Sinkó Ervin: Krleža. Esszék, tanulmányok, kommentárok. Sajtó alá rend., szöveggond., a horvátszerb szövegeket ford., utószó, jegyz. és bibl. ~~. Újvidék, 1987]. – Könyvil, 1988/8, 11.

E. Fehér Pál: Moszkvai magyar napló 1935 és 1937 között [Sinkó Ervin: Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937. Sajtó alá rend., text. gond. ~~. Magvető, Bp. – Forum, Újvidék, 1988]. – Népszab, 1988. dec. 17., 13.

Mák Ferenc: Emlékezés, vallomás, tanúságtétel. Forum-újdonságok a könyvhéten [Egyebek közt Sinkó Ervin: Áron szerelme. Kisregények I–II. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz. és bibl. ~~. Forum, Újvidék 1989 c. könyveiről is]. – Könyvil, 1989/5, 16.

Utasi Csaba: Sinkó Ervin lányai. Az út. Naplók 1916–1939. Akadémiai Kiadó, Bp. 1990. [Egyebek közt kritikai reflexiók ~~ textológiai eljárásáról is az Egy regény regénye 1985-ös kiadásának szöveggondozása során, valamint Az út bibliográfiájáról és jegyzetapparátusáról „amelyet némely kritikai kiadás is megirigyelhetne”...]. – H, 1999/9, 813–834.

[s.n.]: Új könyvek. Sinkó Ervin kiadatlan novellái [S.E.: Az idegen. JMMT, 2001. Begyűjt., sajtó alá rend., előszó, jegyz., bibl. ~~]. – MSz, 2001. júl. 5., 11.

Becskereki Szabó György életművének begyűjtése és kiadása

[s.n.]: A Forum új kiadványai. Az első negyedév könyvtermése [Egyebek közt a ~~ által beindított B. Szabó-életműsorozat első két kötetéről is]. – MSz, 1988. ápr. 17., 12.

Mák Ferenc: Egy író kettős arca [B. Szabó György: Élmény, szerep, hivatás; Tér és idő. – A sajtó alá rend. ~~ munkájáról is]. – Üz, 1989/9, 659–662.

Juhász Géza: A mindentudó hálátlan szerepében [B. Szabó György: Élmény, szerep, hivatás; Tér és idő]. – MSz, 1988. okt. 29., 18.

Herceg János: Ember és szerep [B. Szabó György: A tér és idő árnyékában]. – 7N, 1989. szept. 15., 29.

[s.n.]: Intézeti napok. Folyóirat-bemutató és könyvkiállítás a Hungarológiai Intézetben [Egyebek közt Bordás Győző bemutatja a ~~ által sajtó alá rendezett B. Szabó-köteteket]. – MSz, 1991. máj. 8., 15.

tt [Turi Tibor]: Az „elsőkötetes” klasszikus [B. Szabó György 1–4. köt. életműsorozatáról. Begyűjt, sajtó alá rend., textológiai gond., előszó, jegyz., bibl. ~~]. – RTV–Ú, 1991/14, 6.

A Sinkó- és B. Szabó-hagyatékok gondozásáról

Bori Imre: A filológus asztala. – H, 2000/10, 787–793.

A JMMT Kiskönyvtára

[s.n.]: A JMMT első könyvei. – H, 1992/4, 327.

[s.n.]: Templomok, szentek, imádságok. Kupuszinai könyvbemutató [Silling Istvánnak a JMMT és a Logos Grafikai Műhely kiadásában megjelent könyvét dr. ~~ és Utasi Jenő méltatja]. – MSz, 1995. márc. 16., 13.

Zámbó Illés: A feledéstől mentett értékeink. Beszélgetés Silling Istvánnal a Templomok, szentek, imádságok c. legújabb könyve kapcsán [A könyv kupuszinai bemutatóján dr. ~~, a Kiskönyvtár szerkesztője mondott bevezetőt]. – MSz, 1995. márc. 23., 11.

Berényi Ilona: A magyar biblia hőskora. Kiss Margita (...) szerzői estet tart Újvidéken [A JMMT Kiskönyvtárában megjelent könyvet ~~ szerkesztő mutatja be]. – MSz, 1999. dec. 18.

B.I. [Berényi Ilona]: Az újvidéki Petőfi Sándor MMME (...) programjából [Szimin Bosán Magda Izraeli családfa c. könyvét dr. ~~, a JMMT Kiskönyvtárának fő- és fel. szerkesztője fogja bemutatni]. – MSz, 2000. okt. 22., 12.

Mihályi Katalin: Mi történt a Délvidéken 1848-ban? Egy érdekes, sokrétű problematikát tárgyaló könyvet mutatott be a [szabadkai] Szabad Líceum [A JMMT Kiskönyvtárában megjelent Délvidék, negyvennyolc c. tanulmánygyűjteményt a kötet szerkesztője, ~~ mutatta be]. – MSz, 2001. jan. 12., 7.

(fi) [Fodor István]: Hadak útján. Könyvbemutató (...) Zentán [Szloboda János: Hadak útján című, a JMMT Kiskönyvtárában megjelent könyvét ~~ főszerk. méltatta]. – MSz, 2001. nov. 8., 9.

[s.n.]: A JMMT könyvbemutatója Újvidéken [A Kiskönyvtár új kiadványairól, amelyek jelen lesznek az ünnepi Könyvhéten is, ~~ főszerkesztő fog tájékoztatót adni]. – MSz, 2002. jún. 2., 10.

[s.n.]: Új könyvek (...) A honfoglalástól Mohácsig [JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet 9. Szerk. ~~]. – MSz, 2002. jún. 14., 11.

Fekete J. József: A JMMT Kiskönyvtáráról. In: Önmagunk nyomában. A JMMT jubiláris évkönyve 1990–2000. Újvidék, 2000, 254–291. p.

a dokumentum teteje

Egyéb sajtóvisszhang az alkotótevékenységéről

nemzedéki kötődések

Varga László: A Symposionról, egy évtizeddel az indulás után. – MSz, 1972. ápr. 1., 11.

Csordás Mihály: A Sinkó-iskola. Széljegyzetek a vajdasági kritikáról [~~-ról is]. – MSz, 1974. júl. 20., 11. p.; júl. 27., 10. p.

Pomogáts Béla: Nemzedékek a vajdasági magyar irodalomban [A Symposion-nemzedékről és ~~-ról is]. – Alf, 1979/12, 28–34.

Szakolczay Lajos: Nemzedékek kapcsolódása. A romániai, jugoszláviai és a csehszlovákiai magyar irodalom fiatalabb generációiról [A Symposion-nemzedékről és ~~-ról is]. – Krit, 1980/1, 22–23.

A forrásvizek barbársága. Keresztury Tibor beszélgetése Sziveri Jánossal (2.) [„Alig akadt három-négy ember – Thomka Beáta, Végel, Tolnai, Domonkos, Koncz, s kezdetben ~~ is –, aki támogatta volna tevékenységünket...“]. – MSz, 1990. febr. 3., 16.

Radics Viktória: Nagy, merész kaland. Beszélgetés Radnóti Sándorral az Új Symposionról [„RS: Igen, az én lukácsista-neomarxista tradícióm és az új Sympónak (sic) a marxizmus reneszánszából táplálkozó újbaloldalisága közel álltak egymáshoz (...) A Sympóban megtaláltam azt a Sinkót és Lukácsot is, akiket itthon elhallgattak (...) a Sympóé egy olyan folyóirat-csinálási forma volt, amit már soha nem lehet újraéleszteni. Ezt a lapot fiatalok írták egy olyan korban, amikor nagy szó volt teret nyitni az avantgárd legkülönbözőbb irányainak (ti. Magyarországon). Külsejében, tipográfiájában is új, modern volt ez a lap. Bizonyos fésületlenség, a szó jó értelmében vett felelőtlenség is kedvezően alakította a Sympo jellegét (...) A sympósok mindig mertek kockáztatni. Minden szám kaland volt, amivel próbára tették a rendkívül korlátozott, garancia nélküli szabadságot. Merthogy a cenzúra azért mindig valahogy jelen volt. A Symposion történetének alapvető jellegzetessége a nagy, merész kaland.”]. – MSz, 1990. máj. 12., 15.

Harkai Vass Éva: A Symposion első nemzedékének köszöntése [a 2000. évi Csépe-napokon. Egyebek közt ~~ nemzedéki kötődésű alkotótevékenységéről is]. – H, 2000/10, 849–953.

Fekete J. József: Kortársak/élő hagyományok [A hatvanéves ~~, Domonkos István, Fehér Kálmán, Gerold László, Mirnics Zsuzsa, Tolnai Ottó, Tóth Ferenc és Virág Gábor köszöntése a Csépe-napokon]. – H, 2000/10, 854–863.

Marton László Távolodó: Jöhet a következő. Szerbhorvát György: Vajdasági lakoma. – Magyar Narancs, 2005. szept. 8., 36. [Vö. Bibl. 1145.]

írótársi ajánlások

Domonkos István: Kormányeltörésben. ~~-nak ajánlva. – ÚS, 1971/73., mell. II–XI. p.

Dési Ábel: Bosnyák István [In: D.Á.: Kortársaim. Versciklus. Életjel Miniatűrök 3. Szabadka, 1969].

Ladik Katalin: Nézd ezt a fényes drótot! ~~ barátomnak, szeretettel. – MSz, 1977. szept. 25., 16.

Tolnai Ottó: Nézd ezt a fényes drótot. ~~-nak. – Alf, 1980/7., 5.

Domonkos István: Kormányeltörésben. ~~-nak ajánlva [1971]. – Magy Hír, 1977. jún. 18., 13.

írótársi méltatások

Tolnai Ottó: A Symposion és a film [„Filmkritikánk igazi fellendülését talán itteni filmgyártásunk nagykorúsodásától várhatnánk, hiszen csak egy impulzusra lenne szükség, hogy kritikusaink (Bányai, ~~, Gerold, Thomka, Danyi, Szombathy) mint filmkritikusok is hallassák szavukat.“]. – MSz, 1972. ápr. 8., 11.

Saffer Pál: Eszmények és választások. Az Új Symposion és az Üzenet újabb számairól [„...~~-ra, aki éveken át szinte egyedül, és úgy tűnt, sovány visszhanggal próbálta elénk tárni a sinkói életmű számunkra roppant aktuális vonatkozásait, végre mégis kezdünk odafigyelni”]. – MSz, 1971. márc. 12., 13.

Vajda Gábor: Magasság, fény, szárnyalás. Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza. Forum, 1977. [~~ munkásságáról is: ~~ és Burány Nándor mellett a jugoszláviai magyar irodalomban Gion Nándort tartják leginkább a morális kérdések igézetükben...”]. – MSz, 1977. aug. 6., 10.

Méliusz József jugoszláviai úti élményei. Megérkeztünk? [Átvétel a bukaresti A Hét-ből. ~~-ról, „a lázadás moralistájáról” is]. – MSz, 1978. dec. 16., 14.

Dési Ábel: Hiányzó könyveink [~~ kiadatalan könyvkéziratairól is]. Szabad Hét Nap (Szabadka), 1998. aug. 12., 16.

szerkesztőségi méltatások

Fehér Ferenc: ~~ [Jugoszláviai magyar írók 55.]. – 7N, 1972. nov. 24., 19.

Vajdasági írók arcképcsarnoka: ~~ [Részletek Podolszki József: Önmagunkról egy műfaj ürügyén; Hornyik Miklós: Egy vajdasági moralista; Szeli István: Az életmű etikai tartalma; Végel László: Az íróságtól menekülő író és az ő igazsága, ill. Bányai János: Az élet mint műalkotás c. kritikájából]. – Kép If, 1975. nov. 12., 25–26.

Vajdasági írók arcképcsarnoka [~~, Tüskés Tibor, Mák Ferenc]. – Kép If, 1991. szept. 11., 9.

[s.n.]: Az Újvidéki Televízió műsorából [1998. dec. 27-én a Találkozások c. művészeti rovatban Gobby Fehér Gyula mutatja be dr. ~~ irodalmi munkásságát]. – MSz, 1998. dec. 22., 11.

[s.n.]: A kimondott szó felelőssége. A hatvanéves ~~ köszöntése [Részletek ~~ „Lehetlen” kapcsolatok „lehetetlen” időkben; Sinkóék; Kis magyar balkáni krónika I. c. könyveiből]. – Új Kép (Szabadka), 2000/7–8, 9–10.

~~ hatvanéves. Bori Imre és Bálint István írása. – H, 2000/10, 787–801.

Molnár Eleonóra: Egy ellenzéki nemzedék ellenzéki közírója. (...) Születésnapi beszélgetés ~~-nal. – MSz, 2000. okt. 7. [Vö. Bibl. I. 1./657.]

alkotói díjak

(sz–cs) [Szűcs Imre]: Ünnepi akadémia a noviszádi egyetemen. Sinkó Ervin méltatta népi forradalmunk huszadik évfordulóját [Az önálló pályamunkáért jutalomban részesülő egyetemi hallgatók és a kiváló tanulmányi eredményeikért megjutalmazottak között egyaránt jelen van ~~ is]. – MSz, 1961. nov. 26., 17.

Dr. Sztáncsics András: Követendő példák. Találkozás a pályadíjnyertes egyetemi hallgatókkal [A díjazott pályaművek szerzői közt ~~ is]. – MSz, 1961. nov. 29., 13.

Z.: Nagrade najboljima [Díjak a legjobbaknak. A Köztársaság Napja alkalmából az Újvidéki Egyetem ünnepi rendezvényén kiosztották a díjakat a legjobb tanulmányi előmenetelű és a pályadíjas értekezőprózai dolgozatot írt egyetemi hallgatóknak. Mindkét kategóriában díjazott ~~ is]. – Ind, 1961. dec. 11., 4.

Vojnits Tivadar: Új utakon. A Tribün-díj kiosztása nyomán [A legjobb jeligés könyvkritikáért járó díjat ~~ kapta a Csak ember vagyok című, Deák Ferenc elbeszéléskötetéről szóló írásáért. ~~ nyilatkozata a Tribün munkájáról: „~~, a Tribün szerkesztőségi tagja keserű szájízzel megjegyezte, hogy a fiatalság nem érdeklődik a Tribün munkája iránt. (...) Pedig éppen itt kellene tömöríteni egy törekvő fiatal gárdát, olyan gárdát, amely tudja, hogy mit akar, milyen célért harcol.”]. – MSz, 1962. febr. 25., 5.

[s.n.]: Uručene nagrade Tribine mladih [Kiosztották az Ifjúsági Tribün díjait. A 10.000 dináros kritikusi díjat ~~ érdemelte ki a Forum kiadásában megjelent egyik [sic] könyv bírálatáért]. – Dnev, 1962. febr. 25.

[s.n.]: A múlt hét péntekjén kiosztották a noviszádi Ifjúsági Tribün irodalmi pályadíját... [Deák Ferencnek, ~~-nak és Gulyás Józsefnek]. – Ifj. 1962. márc. 1., 2.

[s.n.]: ~~-é az idei Zsáki József-díj [a Létünk c. folyóirat 1986. évi 5. számában megjelent, A Tanácsköztársaság vajdasági közírója és rétora c. munkájáért, valamint a Forum Könyvkiadó által az idén megjelentetett Mű és magatartás c. könyvének Élő hagyományok megnevezésű fejezetében közzétett tanulmányaiért]. – MSz, 1987. máj. 7., 15.

Urbán János: ~~-é az idei Zsáki József-díj [A Brindza Károly, Dancsó Veronika, Polyvás József, Torok Csaba és Urbán János összetételű zsűri indoklása a díj odaítéléséről]. – Dolg, 1987. máj. 7., 31.

Fekete J. József: Az idei Zsáki-díjasról. Szóakció III. [sic; ~~: Mű és magatartás. Esszék, kommentárok 1987]. – Dolg, 1987. máj. 14., 31.

P.N.É. [P. Náray Éva]: A közélet és az irodalom metszéspontjai. A Dolgozók laptanácsának ünnepi ülésén átadták dr. ~~-nak a Zsáki József-díjat [A díjazott köszönő szavaiból: „Az elmúlt 20 év során az irodalommal foglalkozva sohasem csak az irodalom érdekelt. A közélet és a művészet, a politika, a társadalmi mozgalmak és az irodalom metszéspontjait vizsgáltam. Az kötött le, hogy ez a két látszólag ellentétes tevékenység, a társadalom formálása és a társadalom életének művészi megformálása hogyan találkozik.”] – MSz, 1987. máj. 19., 9.

[s.n.]: ... a Dolgozók laptanácsának díszülésén (...) az ülés elnöklője átadta dr. ~~ írónak és kritikusnak lapunk idei Zsáki József-díját. – Dolg, 1987. máj. 21., 15.

t[Torok Csaba]: Irodalmi és társadalmi forradalmiság. Dr. ~~-nak átadták Moravicán a Zsáki József-díjat. – Dolg, 1987. máj. 28., 29.

[Toldi Éva]: Díjak, elismerések [~~ Zsáki József-díjáról is]. – H, 1987/6, 922–923.

G.T.: ~~ könyvének bemutatójáról [Az újvidéki Petőfi Sándor ME könyvtárában bemutatták dr. ~~ Zsáki-díjas Mű és magatartás c. könyvét. A kötetről Fekete J. József tartott bevezetőt]. – MSz, 1987. jún. 3., 4.

Kontra Ferenc: Javaslat a Szenteleky Akadémia megalapítására [A sziváci Szenteleky-napokon a Szenteleky Kornél Irodalmi Díjat odaítélő bírálóbizottság nevében Piszár Ágnes indokolta meg ~~ Szenteleky-díját]. – MSz, 1994. okt. 23., 1. és 4. p.

Piszár Ágnes: A Szenteleky-hagyomány szellemében [~~ munkásságáról]. – Üz, 1994/12, 873–874.

[s.n.]: Szenteleky-díj ’94. ~~ szerzői estje [az újvidéki Petőfi Sándor Népkönyvtárban. Fellép ~~ író, az idei Szenteleky-díj kiérdemlője, bevezetőt mond Borbély János zsűrielnök és Piszár Ágnes zsűritag]. – MSz, 1994. dec. 22., 5.

a dokumentum teteje

LEXIKONOK, IRODALOMTÖRTÉNETEK PÁLYAKÉPÉRŐL ÉS MUNKÁSSÁGÁRÓL

JUGOSLOVENSKI KNJIŽEVNI LEKSIKON. Szerk. Živan Milisavac. Novi Sad, 1971, Matica srpska.

LEKSIKON PISACA JUGOSLAVIJE. I. köt. Főszerk. Živojin Boškov. Novi Sad, 1972, Matica srpska.

Bori Imre: IRODALMUNK ÉVSZÁZADAI. Újvidék, 1975, Forum.

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975. IV. köt. A határon túli magyar irodalom. Szerk. Béládi Miklós. Bp., 1982, Akadémiai Kiadó [A könyvben ~~ kritika-bibliográfiája sajnálatos technikai hiba folytán összekeveredett Brasnyó István kritika-bibliográfiájával]

KORTÁRS MAGYAR ÍRÓK KISLEXIKONA 1959-1988. Főszerk. Fazakas István. Bp., 1989, Magvető.

Bori Imre: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM RÖVID TÖRTÉNETE. Újvidék, 1993, Forum.

ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKON. I. köt. Főszerk. Péter László. Fel. szerkesztők F. Almási Éva és Bartók István. Bp., 1994, Akadémiai Kiadó.

MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI KI KICSODA 1994. Több mint 12 500 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Szerk. Pásztor Antal. Bp., 1994, Biográf Kiadó.

ENCIKLOPEDIJA NOVOG SADA. IV. köt. Szerk. dr. Dušan Popov. Novi Sad, 1995, Prometej.

MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI KI KICSODA 1996. Több mint 14 000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Peter. A főszerk. munkatársai Antal Éva, Kovács Mónika, Pásztor Antal. Bp., 1996, Biográf Kiadó.

MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI KI KICSODA 1998. Több mint 14 000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter. A főszerk. munkatársa Pásztor Antal. Bp., 1997 [sic], Biográf Kiadó.

KORTÁRS MAGYAR ÍRÓK 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. I. köt. Szerk. F. Almási Éva. Bp., 1998, Enciklopédia Kiadó.

RÉVAI ÚJ LEXIKONA. III. köt. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szerkesztők Balázs-Art Valéria et al. Szekszárd, 1998, Babits Kiadó.

Somos B. — Sárkány A.: MAGYAR IRODALOM MAGYARORSZÁG HATÁRAIN KÍVÜL 1949-1989. Bp., 1998, Magyar Nyelvi Intézet.

KI KICSODA 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 kortársunk életrajza. I. köt. Főszerk. Hermann Péter. Bp., 1999 [sic], Greger - Biográf kiad.

ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKON. Második, jav., bőv. kiad. I. köt. Főszerk. Péter László. Bp., 2000, Akadémiai Kiadó.

MAGYAROK A VILÁGBAN. Kárpát-medence. Kézikönyv a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő magyarságról. Sorozatfőszerk. dr. Kasza Sándor. Főszerk. Bihari Zoltán. Szerk. Bihariné Dániel Katalin. [Bori Imre: ~~]. Bp., 2000, CEBA Kiadó.

Erdélyi Erzsébet — Nobel Iván: A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM KISLEXIKONA 1920-TÓL NAPJAINKIG. Bp., 2000, Fiesta és Saxum Kft. kiad.

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK JUGOSZLÁVIAI MAGYAR MŰVELŐI. Szerk. dr. Csehák Kalmán — dr. Szalma József. Újvidék, 2000, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság.

Gerold László: JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918-2000). Újvidék, 2001, Forum.

BIOGRÁF KI KICSODA 2002. Kortársaink életrajzi lexikona. Főszerk. Hermann Péter. Bp., 2001 [sic], Enciklopédia Kiadó.

MAGYAR NAGYLEXIKON. IV. köt. Főszerk. Élesztős László. Főszerk. hely. Rostás Sándor. Bp, 2001, Magyar Nagylexikon Kiadó.

BIOGRÁF KI KICSODA 2004. Kortársaink életrajzi lexikona. I. köt. Főszerk. Hermann Péter. Bp., 2003 [sic], Biográf Kiadó.

KI KICSODA A MAGYAR KÖNYVSZAKMÁBAN. Főszerk. Kiss József. Fel. szerk. Jakab Sára. Bp., 2005, Kiss József Könyvkiadó.

MTI KI KICSODA 2006. Kortársaink életrajzi kislexikona. I. köt. Főszerk. Hermann Péter. Munkatársak Bognár Anna, Rákos Marianna. Bp., 2005 [sic], MTI kiad.

Hódi Éva — Hódi Sándor: VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÉLETI LEXIKON. Tóthfalu, 2006, Logos.

a dokumentum teteje